Nieuwe voorwaarden Seashore Media

Seashore media heeft met ingang van 6 maart 2020 nieuwe leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden zijn geactualiseerd en in heldere taal geschreven.
De nieuwe leveringsvoowaarden gelden voor alle huidige  en nieuwe offertes en lopende en toekomstige projecten.

U kunt de leveringsvoorwaarden bekijken via:
https://www.seashore.nl/info/voorwaarden/