Nieuwe voorwaarden Seashore juli 2023

Seashore Media heeft met ingang van 10 juli 2023 de leveringsvoorwaarden aangepast.

Van belang is hier dat aan de leveringsvoorwaarden nieuwe artikelen 6.11 en 7.9 zijn toegevoegd. Deze hebben betrekking op de facturering van door ons geleverde internetdiensten.
De nieuwe leveringsvoowaarden gelden voor alle huidige  en nieuwe offertes en lopende en toekomstige projecten.

U kunt de leveringsvoorwaarden bekijken via:
https://www.seashore.nl/info/voorwaarden/