online publishing

online publishing Seashore Media

Als print te duur wordt, is een digitale uitgave vaak een goed alternatief. Ingewikkeld? Laat de ontwikkeling bij online publishing maar aan ons over. En daarna kunt u de digitale uitgaven meestal gewoon zelf actueel houden. Duur? Dat zal u nog heel erg meevallen. De drukkosten bespaart u natuurlijk sowieso al, en tegenvallende advertentieopbrengsten of een kleiner abonneebestand zijn plotseling een minder groot probleem.

Seashore Media helpt kleinere organisaties bij het digitaal publiceren. Dat kan exclusief voor abonnees, of per individueel betaald artikel of nummer. Aan u de keus. Overigens bieden wij wanneer nodig ook redactionele ondersteuning bij periodieken.
Wij kunnen u er hier veel over vertellen. Maar het is duidelijker om u dit bij u in uw organisatie toe te lichten. Maak daarom een afspraak, en ontdek ook hoe uw organisatie online kan publiceren.

Neem voor meer informatie contact op met:
Seashore Media | tel. 071-4076002 | office@seashore.nl

Volgend artikel