social media

social media strategie Seashore Media

Social media hebben de wereld veroverd. Veel bedrijven zijn ale bekend met de mogelijkheden van media als Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Tiktok en Flickr. Social media zijn een laagdrempelige manier van communiceren en zeer geschikt voor het aanboren van nieuwe en jonge doelgroepen.
Seashore Media adviseert je graag over je social media strategie als onderdeel van je communicatie. Wij stellen hiervoor plannen op en assisteren je bij allerlei praktische zaken, zoals het instellen van accounts en de redactionele invulling.

Facebook bedrijfspagina’s zijn een aantrekkelijk en relatief voordelig middel om je doelgroepen te informeren over nieuwe producten en diensten. Seashore Media assisteert je bij het maken van een Facebook-bedrijfspagina. Daarna kunt je die zelf heel eenvoudig bijhouden.

Neem voor meer informatie over je social media strategie contact op met:
Seashore Media | tel. 071-4076002 | office@seashore.nl