Nieuwe regels voor webshops

Nieuwe regels voor webshopsDe regels waaraan webwinkels en marktplaatsen moeten voldoen veranderen bijna continu. Op zich niet vreemd, want de consument wil met betrouwbare aanbieders zaken doen en ook voor eigenaren van digitale winkels is van belang dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Sinds mei van dit jaar gelden er nieuwe regels voor de informatieplicht van webwinkeliers.

De nieuwe regels gaan allereerst over reviews. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat die echt zijn. Daarom moet de webwinkelier op zijn site duidelijk maken hoe dit wordt gecontroleerd en of bijvoorbeeld negatieve reviews worden weggelaten. Ook over sponsoring en betaalde reviews moet worden geïnformeerd.

Ten tweede moeten de eigenaar van een webshop of marktplaats, wanneer hij of zij een klant een gepersonaliseerd aanbod doet, dit aan de betreffende klant vóór aankoop melden en uitleggen hoe dit aanbod tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld door het verzamelen van gegevens uit recente zoekopdrachten, de aankoopgeschiedenis of andere gegevens.

Eerlijkheid over ‘van-voor’-prijzen is een derde punt waarover een webwinkelier moet informeren. De ‘van’-prijs mag geen fantasiebedrag zijn, maar moet uitgaan van de laagste prijs die minimaal dertig dagen voor de aanbieding van kracht was.

Een vierde punt gaat over ‘gratis’ digitale diensten die via webwinkels worden aangeboden. Winkeliers moeten duidelijk maken hoe lang hun klanten hieraan vastzitten en hoe klanten zich kunnen afmelden. Dat laatste moet in elk geval binnen veertien dagen zonder opgave van redenen mogelijk zijn. In dat geval mogen ook de klantgegevens niet meer worden verwerkt.

Tot slot gelden voor marktplaatsen, waar ook derden hun producten of diensten aanbieden, nog extra regels. Het moet voor de consument direct duidelijk zijn met wie hij zaken doet en welke voorwaarden hierbij gelden. De eigenaar van de marktplaats moet bovendien van externe aanbieders de juridische status en voorwaarden opvragen.

Sommige ondernemers zullen ongetwijfeld mopperen over alweer nieuwe EU-regels voor het online aanbieden van producten en diensten. Maar over het algemeen zijn deze uiterst redelijk en betrekkelijk eenvoudig door te voeren. Voor de consument betekenen ze extra veiligheid en zekerheid. En dat is niet alleen in het belang van de consument, maar zeker ook van de online winkelier. De kosten van het tegengaan van negatieve nieuws over je digitale winkel of marktplaats zijn ongetwijfeld vele malen groter dan de investering die nodig is om de zaken op orde te hebben.