Privacy beleid

Het cookie- en privacybeleid van Seashore Media

Seashore Media is er niet op gericht om via deze website op allerlei manieren gegevens over je te verzamelen, waarmee we je willen volgen en met gerichte acties willen benaderen. Dat doen we niet. Via deze site worden geen privé-gegevens verzameld. Wel kan je je e-mailadres invullen als je onze e-nieuwsbrief wilt ontvangen.

Geen cookies via deze site
Seashore Media plaatst geen cookies in je browser waarmee je kan worden gevolgd. Ook plaatsten we geen cookies voor het vastleggen van statistieken. Wanneer dat in verband met verschillende functionaliteiten op een bepaald moment wel nodig zal zijn, zullen wij dat op deze pagina melden.

Let op! Het is wel mogelijk dat via links op deze site zogeheten ‘third party’ cookies worden geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld cookies die websites als Facebook en Twitter in je browser plaatsen. Wij hebben geen invloed op deze cookies, ook niet op het gebruik daarvan door deze websites. Als je die cookies niet wilt, moet je niet op de links klikken die naar deze sites verwijzen. Ook is het verstandig om in de browser de mogelijkheid om cookies van derden te accepteren uit te zetten.

Wat doen we met je naam en je e-mailadres als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief?
Als je je via deze site opgeeft voor onze e-nieuwsbrief, kun je vrijblijvend je naam invullen, maar dat is niet verplicht. Je naam wordt alleen intern bij eventuele controle voor bewijs van aanmelden gebruikt. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. We bieden je e-mailadres niet aan derden aan. We vragen alleen om je naam en je e-mailadres, niet om adres of telefoonnummer.
Als je wilt dat je e-mailadres uit de verzendlijst wordt geschrapt, kun je daarvoor de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Ook kun je een mail sturen naar office@seashore.nl, en dan zorgen wij ervoor dat je mailadres wordt verwijderd. Behalve je e-mailadres wordt dan ook je naam verwijderd.
Als je prijs stelt op volstrekte anonimiteit, gebruik dan een algemeen e-mailadres zoals ‘info’ of ‘contact’.

Wat doen we met de gegevens die je in het responsformulier invult?
Wat doen we met de gegevens als je op andere wijze contact zoekt?

Als je met behulp van het responsformulier ons vraagt om contact op te nemen, moeten we een paar dingen van je weten:

Je naam – omdat we graag weten wie we moeten aanspreken of naar wie we moeten vragen.
Bedrijfsnaam (niet verplicht) – voor ons is het makkelijk als we weten namens wel bedrijf je belt.
Je e-mail – zodat we eventueel via de mail kunnen reageren.
Je telefoonnummer – zodat we telefonisch contact kunnen opnemen.

Ook als je op andere wijze contact zoekt, bijvoorbeeld via e-mail of de telefoon, gaan we uiterst discreet met je gegevens om. Het kan dan zijn dat je op eigen initiatief of op ons verzoek gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons doorgeeft.

Maar altijd geldt dit: we bieden deze gegevens nooit aan derden aan. Het responsformulier slaat geen gegevens op de server op. Ook slaan we ze niet op in een database, en gebruiken we deze gegevens niet om je online of via de telefoon voor marketingdoeleinden te benaderen. Alleen als er in een later stadium sprake is van een factuurrelatie, dus als je eventueel klant van Seashore Media bent geworden, dan is het mogelijk dat je onze e-nieuwsbrief ontvangt. Dat is toegestaan volgens de huidige regels en volgens de nieuwe regels waar elk bedrijf met ingang van 25 mei 2108 zich aan moet houden.
Wil je volstrekte anonimiteit? Gebruik dan een algemeen e-mailadres en het algemene telefoonnummer van het bedrijf waarvoor je contact opneemt.

Een factuurrelatie, dan mag contact
Conform de regels op het gebied van privacy in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de E-richtlijn, waarin de Europese wetgeving op het gebied van persoonsgegevens en e-marketing zijn vastgelegd, is het mogelijk om relaties waarmee een zogeheten ‘factuurrelatie’ bestaat online of via telefoon te benaderen voor marketingdoeleinden. Seashore Media doet dit via de e-nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de de diensten die Seashore Media biedt en over ontwikkelingen in het vakgebied van Seashore Media die van belang zijn voor haar relaties. Voor je een hostingrelatie bent, is deze nieuwsbrief belangrijk. Dit is namelijk het medium waarmee wij je op de hoogte brengen van belangrijke onderwerpen zoals support tijdens vakanties en feestdagen en serveronderhoud.

Als je niet wil dat wij je via de e-mail benaderen met deze nieuwsbrief, dan kun je je afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief of je stuurt een e-mail naar office@seashore.nl, en dan zorgen wij ervoor da je mailadres wordt verwijderd.

De servers zijn beveiligd
De server waarop het adresbestand voor verzending van de e-nieuwsbrief staat, is beveiligd met actuele beveiligingstechnieken. Ondanks dat kan het nooit worden uitgesloten dat derden via illegale weg toegang tot servers proberen te krijgen, en daar soms succesvol in kunnen zijn. Als de server waarop het bestand met e-mailadressen voor het verzenden van de e-nieuwsbrief van Seashore Media is gehackt, zullen wij de betrokkenen zo snel mogelijk na het vaststellen van de digitale inbraak daarvan op de hoogte brengen.

De server maakt logbestanden aan
De server waarop de domeinen van Seashore Media staan, maakt zogeheten logbestanden aan. Wanneer je onze site bezoekt wordt daarmee automatisch type browser, land van herkomst, bezoekmoment, bezochte pagina’s en je IP-adres op een interne en beveiligde statistiekpagina vastgelegd. Wij gebruiken deze informatie voor twee doeleinden:

1. wij kunnen logbestanden gebruiken om te onderzoeken of er toegang tot de server of de website wordt gezocht om daarop in te breken, en daar passende maatregelen tegen te treffen;

2. wij kunnen logbestanden gebruiken om site-evaluaties uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het vaststellen welke pagina’s het meest worden bezocht. Daarmee kunnen we onze website actueel houden. De data worden niet gebruikt om vast te stellen welke identificeerbare personen de website bezoeken.

De server waarop deze logbestanden staan, is beveiligd met actuele beveiligingstechnieken, die de toegang beperkt tot hen die daartoe gerechtigd zijn.