Privacy beleid

Deze site plaatst zelf niet actief cookies in je browser waarmee je kan worden gevolgd. Wanneer dat in verband met verschillende functionaliteiten op een bepaald moment wel het geval zal zijn, zullen wij dat op deze pagina melden.

Het is wel mogelijk dat via deze site zogeheten ‘third party’ cookies worden geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld cookies die websites als Facebook en Twitter in je browser plaatsen. Wij hebben geen invloed op deze cookies, ook niet op het gebruik daarvan door deze websites.  Als je die cookies niet wilt, moet je niet op de links klikken die naar deze sites verwijzen.